Aanmelden

Wat is Lets?

 

Welkom

 

Een LETS-groep is een groep mensen, die met elkaar afspraken maken, zodat ze vlot diensten, belevenissen, kennis en goederen kunnen uitwisselen.

 

Jij bakt een taart voor Tim. Die wast de auto van Griet, die dan weer de strijk doet voor An. Ondertussen verstelt An jouw kleren. De kring is rond en ieder beleeft plezier aan wat hij doet.

 

Tim, het zoontje van Peter, wil graag piano leren spelen, maar Tim heeft geen zin om eerst een jaar notenleer te verteren. Sarah, net zoals Peter lid van LETS, wil Tim op woensdagnamiddag graag spelenderwijs wat piano leren spelen. Intussen helpt Peter het stadstuintje van Katrien en Steven, die twee straten verder wonen, aanleggen.

 

Bij de jaarlijkse schoonmaak vindt Line een heleboel spullen, die bij de laatste verhuis in dozen zijn blijven staan en waar ze nu toch wel vanaf wil. Ze zet deze op de mailinglijst van LETS en er zijn heel wat leden die deze spullen graag willen hebben .

 

L.E.T.S.: Local Exchange and Trade System,
een plaatselijk ruil- en handelssysteem.