Aanmelden

Hoe werkt het?

 

 

Zodra je lid bent, krijg je toegang tot het ledengedeelte van de website, hier kan je de vragen en aanbiedingen van alle leden doorzoeken. Er zijn vragen en aanbiedingen voor van alles en nog wat: hier vind je voorbeelden! Je kan ook berichten posten op het forum, waarmee je alle kan leden bereiken. Zo kan je vragen en/of aanbiedingen, die dringend zijn of niet in de lijst staan, naar de ganse groep mailen.
Ga je in op een aanbod of op een vraag, dan maak je afspraken met het andere lid.
Waar vindt de uitwisseling plaats?
Wanneer doen we dat?
Hoelang zal het ongeveer duren?
En: hoe zullen we de transactie waarderen...?

Om de LETS-uitwisselingen overzichtelijk te houden en ervoor te zorgen dat je kan nagaan dat je ongeveer evenveel voor een ander lid doet, als de andere leden voor jou doen, waarderen we uitwisselingen met Kasseien. In LETS Vlaamse Ardennen hebben we afgesproken dat 1 uur LETS'en 20 kasseien waard is. Na de uitwisseling worden de Kasseien bijgeschreven op de rekening van de ene partij en afgetrokken van de andere. 

 

Een nieuwe uitwisseling wacht...

 

Er wordt steeds meer ge-LETS't met leden van andere LETS-groepen: inter-LETS'en heet dit. Sommige Vlaamse LETS-groepen hebben met elkaar afspraken gemaakt, zodat het LETS'en tussen leden van verschillende groepen mogelijk wordt.

 

In Frankrijk bestaan een duizendtal LETS-groepen - groupes des SEL (Systeme d'Echange Locale) - en is er een organisatie opgericht, la Route des SEL, die toelaat dat leden van die groepen bij elkaar kunnen logeren.